Služby - Rizikové kacení stromů

Rizikové kácení stromů

I velmi velký strom ve velmi omezeném prostoru dokážeme speciální lanovou technikou bezpečně postupně rozebrat tak aby nedošlo k jakékoli škodě na majetku našich zákazníků.

Stejně tak dokážeme strom bezpečně položit do určeného prostoru.

Dřevo zpracujeme dle přání zákazníka, provádíme i jeho odvoz, nebo drcení štěpkovačem.

Řez stromů

Dodržujeme standardy pro řez stromů vydané AOPK ČR.

Bezpečnostní řez

Po jeho provedení nebude strom svoje okolí ohrožovat pádem suché nebo zlomené větve.

Zdravotní řez

Kromě bezpečnosti tímto řezem ještě podpoříme vitalitu stromu.

Redukční řez

Tímto typem řezu zvýšíme bezpečnost stromu proti zlomení nebo vývratu.

Výchovný řez

Výchovným řezem mladých stromů po výsadbě ovlivníme architekturu koruny a bezpečnost stromu v dospělosti.

Sesazovací řez

Tímto řezem odstraníme podstatnou část,nebo celou korunu stromu z důvodu bezpečnosti.

Bezpečnostní vazby

Ochrana před rozlomením koruny stromu.

Frézování pařezů

Metoda mechanického odstranění pařezu při které dochází k minimálnímu narušení okolí frézovaného pařezu.

Štěpkování dřeva

Větve do 15 cm dokážeme podrtit výkonným štěpkovačem Laski, vzniklá štěpka má mnohostranné využití.

Výsadba stromů

Výsadbu stromů provádíme s důrazem na kvalitu jak provedené práce tak výsadbového materiálu.

Řez ovocných dřevin

Jedná se o specifický typ řezu stromů a jeho cílem je dosažení úrody kvalitnějšího ovoce.

Údržba zeleně

Odstranění náletových dřevin, řez keřů, střih živého plotu i s tímto umíme našim zákazníkům pomoci.