Reference - naši klienti

Mezi naše zákazníky patří jak města a obce, kterým pomáháme s údržbou zeleně, tak soukromé osoby, kterým například odstraníme vzrostlý strom z uzavřeného prostoru na jejich pozemku. Doufáme, že i Vy se zařadíte mezi naše spokojené zákazníky.

Výběr z realizovaných zakázek:

obce regionu Kahan

ošetření stromů v itravillánech

Zámek Hradec nad Moravicí

zdravotní řez stromů v parku

firma VUES Brno

sesazovací řez topolů v areálu závodu

město Rosice

zdravotní řez památné aleje Sv.Trojice

škola pro zrak. pos. Brno Hlinky

zdravotní, bezpečnostní řez parku

firma Remet Brno

kácení stromů v areálu závodu

obec Říčky

zdravotní řez výzamné lipové aleje

obec Vysoké Popovice

ošetření stromů v obci

obec Petrovice

kácení, zdravotní řezy

město Břeclav 

zdravotní řezy (subdodávka)

rekr. stř. Fiola

bezpečnostní řezy

park Hradec nad Moravicí

bezpečnostní a zdravotní řezy

firma Hutira Brno

kácení a ošetření stromů v areálu firmy

LČR

sběry osiva

 

Certifikace - školení a kurzy:

Školení - Bezpečností vazby v korunách stromů (PDF)
Školení - Předpisy pro sběr semen a plodů z vysokých stromů (PDF) 
Školení - Péče o stromy ve městech (PDF)
Kurz - Kácení dřevin rostoucích mimo les (PDF)
Kurz - Ovocný strom v krajině (PDF)
Kurz - Výsadba stromů (PDF)